Opfølgningskursus sprøjtecertifikat - Sjælland

20.01.2022

Bomsprøjtning

Sorø

Som sprøjtefører skal du have opdateret dit certifikat/bevis hvert 4. år via et opfølgningskursus. For både at kunne købe og udbringe pesticider skal du være autoriseret i MAB-databasen under Miljøstyrelsen, og dette er kun muligt, hvis dit sidste kursus er maksimalt 4 år gammelt.

Danske Juletræer afholder i samarbejde med sprøjtespecialist Hans Thostrup og Bygholm Landbrugsskole et opfølgningskursus for sprøjteførere med fokus på juletræer og klippegrønt. Kurset indeholder opdatering af sprøjteteknik, love, regler, arbejdsmiljø, ajourføring af planteværnsmidler, sidste nye viden om behandlingsstrategier, IPM og praktiske anvisninger.

Sted

Vkst
Fulbyvej 15
4180 Sorø

Pris826 kr. / 1.630 kr.
Dato og tid20.01.2022 08:30 - 16:00
Tilmeldingsfrist20.01.2022
Praktiske oplysninger

Tilmelding skal foregå elektronisk på www.voksenuddannelse.dk. Skriv kviknummeret for kurset i søgefeltet øverst på siden. Så kommer dette kursus frem, og du kan lave din tilmelding.

Kviknummer Sorø: 461301TA3/2-22 eller via link HER

Ved tilmelding er der mulighed for hjælp af Majken Helsgaard (information på den elektroniske tilmelding). Du kan også ringe til Hans Thostrup 25185712 eller Kenneth Klausen 40254650.

Prisen for forplejning og materiale er 700,00 kr. + moms og plus AMU-bidrag på 126 kr. for faglærte og ufaglærte. For folk med videregående uddannelse er AMU-bidraget ca. 930 kr (beløbet er ikke fastsat endnu for 2022). AMU-delen opkræves af Dalum Landbrugsskole via e-Boks og kursusdelen af Hans Thostrup.

Faglærte og ufaglærte kan søge godtgørelse på 892 kr./dag via VEU samtidig med tilmeldingen. For at få godtgørelse er det vigtig, at du tilmelder dig igennem firmaet. Ved personlig ejet firma er det vigtig, at du går videre som firma, når du bruger NemID. Ved selskaber skal du tilmelde dig med firmaets NemID. Hvis du ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse - dvs. har en videregående uddannelse, kan du ikke søge VEU.

Kursusansvarlig