Bidragermøde

29.04.2019

Forskningsenheden

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Status for Forskningsenheden.
    a. Regnskab 2018
    b. Bevilligede projekter 2018
    c. Budget 2019
3. Valg til Forskningsenhedens bestyrelse
4. Eventuelt.

Læs mere om Forskningsenheden

Efter den formelle dagsorden er der foredrag ved bidragsmodtagerne.

Sted

Centrovice
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg

PrisKun for bidragydere til Forskningsenheden og medlemmer af Danske Juletræer
Dato og tid29.04.2019 13.30 - 15.00
Kursusansvarlig

Nyt GUDP projekt om økologisk netværk

Nyt GUDP-projekt om økologisk netværk skal kaste lys over muligheder og begrænsninger ved den økologiske produktion i Danmark. Se flere nyheder

Team Service

Gør det sjovere at være juletræsproducent - skab større dækningsbidrag.

Se forhandleroversigt